Daihatsu
CAR/FAHRZEUG/ VOITURE/COCHE PHOTOGRAPH   Reference No.
       
       
DAIHATSU CUORE  
  90301-34207-000

       
Charade I (G10) 02/81 - 02/83 Charmant (A) 11/81 - 07/87 Cuore I (L55, L60) 10/80 - 09/85  
DAIHATSU CHARADE 02/83
DAIHATSU CHARMANT  
  90301-34172 90301-34207 

       
DAIHATSU CHARMANT 02/84 - 08/86
  90301-36001-000

       
DAIHATSU HIJET - 4WD 07/86 - 10/89
  17553-87501-000

       
DAIHATSU CUORE L201 KAT 02/90
DAIHATSU FEROZA KAT 10/90
  17553-87603-000
17567-87208-000

       
DAIHATSU APPLAUSE KAT 09/89
DAIHATSU CUORE L201 KAT 02/90
  17567-87101-000

       
Cuore II - VI 09/85 - 12/90
Feroza (F300) 10/88 -
DAIHATSU CUORE L80 8/85-02/90
DIAHATSU CHARADE KAT 12/88
DAIHATSU FEROZA KAT 05/89
DAIHATSU ROCKY F80/F85
DAIHATSU ROCKY F70/F75
  17567-87702-000
17567-87704-000
17567-87703-000

       
DAIHATSU APPLAUSE KAT 06/90
  17567-87706

       
DAIHATSU CUORE  
DAIHATSU Sirion  
DAIHATSU CHARADE  
DAIHATSU APPLAUSE  
DAIHATSU Move  
DAIHATSU Gran Move  
  17567-87Z02
17567-97203
17567-87210
17567-87706
17567-97202